Dobrodošli u aplikaciju za pregled ZK podataka!

Online aplikacija zemljišnoknjižnog registra služi za uvid u elektronsku bazu podataka i ima informativnu namjenu. Baza sadržava:
  • podatke iz katastarskih općina u kojima je izvršen prijenos,
  • podataka iz evidencije katastra nekretnina,
  • podatke koji su do sada ručno unešeni iz zemljišnih knjiga i
  • podatke prenesene iz elektronske baze Knjiga Položenih Ugovora.

Baza podataka ne uključuje podatke čije prikazivanje nije sukladno tumačenju Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Prikazani podaci zemljišnoknjižnog uloška imaju isključivo informativni karakter i ne smatraju se službenim dokumentom.
Za zvanične zemljišnoknjižne izvatke je potrebno obratiti se nadležnom zemljišnoknjižnom uredu. NAPOMENA:
Za korištenje ovog servisa neophodno je upotrebljavati jedan od slijedećih programa:
  • Google Chrome (sve verzije)
  • Firefox (sve verzije)
  • Opera (sve verzije)
  • Internet Explorer verzija 6 ili viša
za pregled izvadaka:
  • Akrobat Reader verzija 6 ili viša